Narysuj choinkę

Napisz program konsolowy, który wyświetli choinkę złożoną z gwiazdek (przykład poniżej – 9 rzędów).

 

 

 

 

 

Podpowiedź

1. Narysuj pół choinki, tzn niech w pierwszym wierszu będzie jedna gwiazdka, w drugim dwie itd.

Jak?

Potrzebujesz dwóch zagnieżdżonych pętli for. Jedna będzie rysować kolejne wiersze, a druga odpowiednią ilość gwiazdek w każdym z nich.

[collapse]

 

2. Zmodyfikuj kod tak, by w pierwszym wierszu była jedna gwiazdka, w drugim – trzy, w trzecim pięć (+2 gwiazdki na każdy wiersz)

Jak?

Musisz zmodyfikować pierwszą pętlę – krok powinien być co 2. Trzeba też odpowiednio podwyższyć liczbę określającą koniec pętli.

[collapse]

 

3. Teraz trzeba wyrównać naszą choinkę, by nie była przyklejona do lewej krawędzi konsoli.

Jak?

Przed pętlą rysującą gwiazdki potrzebujesz jeszcze jednej – wstawiającej spacje. Policz, ile masz gwiazdek w ostatnim rzędzie, i od tej liczby odejmuj numer aktualnego wiersza.

[collapse]

 

Dodatkowo:

4. Możesz zmodyfikować program tak, by można było podać dowolny znak, z którego zbudowana zostanie nasza choinka.

Jak?

Kod rysujący drzewko powinien znaleźć się w metodzie, której parametrem będzie wyświetlany znak (z wartością domyślną – gwiazdką). Pamiętaj podstawić zmienną do metody Write().

[collapse]

5. Kolejna modyfikacja – niech tło też będzie wypełniane jakimś znakiem (domyślnie spacją). Zarówno z lewej, jak i prawej strony choinki (kwadrat). Możesz też pokusić się o dobudowanie krótkiego pnia.

[collapse]

 

Rozwiązanie

 

[collapse]