Zadanie 27.

Korzystając z polskiego opisu produktu nr 2459 spraw, by wszystkie litery były wielkie, a zamiast spacji wstaw trzy kropki.

Schemat: OE, Tabela; Product_descriptions, Kolumny: product_id, language_id, translated_description, Wynik: 1 row

Rozwiązanie

SELECT upper(REPLACE(translated_description, ' ', '...'))
FROM product_descriptions
WHERE language_id = 'PL'
AND product_id = 2459;

[collapse]

Zadanie 26.

Korzystając z opisu produktów (PL) znajdź te które, zawierają słowo “monitor”. Wyświetlając wynik kwerendy, zastąp to słowo słowem “wyświetlacz”.

Schemat: OE, Tabela: Product_Descriptions, Kolumny: translated_description, language_id, Wynik: 17 rows

p26

 

 

Rozwiązanie

SELECT REPLACE(translated_description, 'monitor', 'wyświetlacz')
FROM product_descriptions
WHERE language_id = 'PL'
AND translated_description LIKE '%monitor%';

[collapse]

Zadanie 27.

Dla klientów z Francji wyświetl nazwę firmy, osobę kontaktową oraz numer telefonu; numer powinien być rozdzielony za pomocą myślników, zamiast kropek.

Baza: Northwind, Tabela: dbo.Customers, Kolumny: CompanyName, ContactName, Phone, Wynik: 11 rows

35

Rozwiązanie

SELECT CompanyName, ContactName, REPLACE(Phone, '.', '-') as Phone
FROM dbo.Customers
WHERE Country = 'France'
ORDER BY CompanyName;

[collapse]