MEGAWPIS: Wstęp do programowania

Poznaj tok myślenia programistów i programistyczne koncepcje na przykładach z życia wziętych.

Czyli: zacznij myśleć, zanim zaczniesz programować

Zawarte tu koncepcje będą miały zastosowanie (w większym lub mniejszym stopniu) do wszystkich współczesnych wysokopoziomowych języków programowania (takich jak Python, C#, Java, Ruby, JavaScript, PHP)
Continue reading “MEGAWPIS: Wstęp do programowania”