“Zgadnij liczbę” – zgaduje komputer

Napisz program, w którym komputer będzie próbował odgadnąć ustaloną przez ciebie liczbę z podanego zakresu (na przykład od 1 do 100).

Na początku podajesz liczbę, którą trzeba odgadnąć. Następnie komputer zaczyna zgadywać – po każdej jego próbie musisz określić, czy podana przez niego liczba jest za duża, za mała czy może trafiona.

Jeśli uznasz podaną odpowiedź za prawidłową, powinno nastąpić sprawdzenie, czy liczba komputera faktycznie zgadza się z podaną przez ciebie na początku.  Program powinien też liczyć, ile kroków zajęło komputerowi dojście do prawidłowej odpowiedzi.

Podpowiedź

  1. Zacznij od pobrania od użytkownika liczby, którą komputer ma zgadnąć. Zadbaj, by zawierała się w ustalonym przez ciebie przedziale.
  2. Ustal, w jaki sposób będziesz komunikować komputerowi czy trafił, czy nie. (Można tą informację podać np tak: m – liczba za mała, d – liczba za duża, t – trafiona!)
  3. Skonstruuj główną pętlę programu, w której komputer podaje swoją liczbę, czeka na twoją odpowiedź, i na jej podstawie dostosowuje się, w kolejnej iteracji podając liczbę, która potencjalnie będzie bliższa liczby wyznaczonej.
Jak?

Myk polega na tym, by za każdym razem zawężać zakres, z którego komputer losuje liczbę. Jeśli wyznaczymy zakres 1-100, komputer wylosuje 47, my powiemy że to za mała liczba – to komputer powinien kolejne losowanie przeprowadzić już z zakresu 47-100. Jeśli wylosuje 78, a my powiemy że to za dużo, trzecie podejście zaowocuje liczbą z zakresu 47-78. UWAGA: zwróć uwagę na domknięcia przedziału, z którego losowane są liczby.

[collapse]

[collapse]